Oferta

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, jest:

 • drążenie wyrobisk podziemnych za pomocą: materiału wybuchowego, kombajnu chodnikowego
 • przebudowa wyrobisk górniczych
 • wyposażanie wyrobisk górniczych w urządzenia techniczne oraz demontaż tego wyposażenia
 • remonty budowli podziemnych
 • roboty wiertnicze pod ziemią
 • wykonywanie samodzielnej obudowy kotwowej oraz iniekcji stropu

Zakres obecnie wykonywanych robót dotyczy kopalń:

Roboty dołowe

 • KWK ROW
  • Ruch Marcel
 • KWK Ruda
  • Ruch Bielszowice
  • Ruch Halemba
  • Ruch Pokój
 • KWK Piast-Ziemowit
  • Ruch Piast
  • Ruch Ziemowit
 • KWK Bolesław Śmiały
 • Węglokoks Kraj Ruch Bobrek-Piekary