Jubileusz

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został utworzony na mocy uchwały
Nr 346/III/98 z dnia 27.10.1998 roku Zarządu Gliwickiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna oraz uchwały
Nr 2 z dnia 13.01.1999 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.

 

W tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia Spółki, a naszym głównym sponsorem obchodów została:
Polska Grupa Górnicza S.A.