Kontakt

Adres siedziby biura Zarządu:

44-122 GLIWICE,
ul. Jasna 31 B
Fax:  32 232-17-23
Mail: kancelaria@gzug.com.pl

 

Numery Kontaktowe

Dział Telefon
Sekretariat 32 339-80-80
Dział Spraw Osobowych 32 339-80-52
32 339-80-53
Dział BHP 32 339-80-55
Dział Księgowości 32 339-80-66
32 339-80-67
32 339-80-68
Główny Księgowy 32 339-80-65
Zaopatrzenie 32 339-80-61
32 339-80-69
Administrator Nieruchomości 32 339-80-73

Zgłaszanie:

– Wniosków pracowniczych
– Uwag o stanie BHP
– Zdarzeń potencjalnie wypadkowych

 

zgloszenie@gzug.com.pl