O firmie

OGŁOSZENIE

dot. przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

 

 

 

Dane podstawowe:

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 631-22-22-334
REGON: 276454514
KRS (RHB): 0000030966

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Powstańców Warszawy 23
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy – 13 679 000 zł

Skład Zarządu Spółki:

Członek Rady Nadzorczej  oddelegowany do pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu: Joanna Rurańska – Krężel